Informační systémy v novém RVP

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

V okruhu modelování žáci pracují s různými reprezentacemi světa, v algoritmizaci s pracovními postupy. Ale k čemu jsou v RVP informační systémy? Ano, patří do nich databázové tabulky, poměrně tradiční téma školské informatiky. Databázemi to ale zdaleka nekončí (ani nezačíná). Informační systémy řeší nějaké konkrétní potřeby konkrétních uživatelů. Kromě struktury dat je proto potřeba umět navrhnout například také procesy jejich zpracování a uživatelské rozhraní. A pečlivě otestovat, jestli je výsledek skutečně použitelný.

Přednáška na příkladech ukáže, co je cílem tohoto poněkud netradičného okruhu. Nabídne také několik námětů do výuky a několik směrů k rozmýšlení aktivit vlastních.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast

Prezentace
Příloha Velikost
Informační systémy v novém RVP 3.22 MB