Elixír do škol 2021 - ochutnávka z center Elixíru

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Představena bude síť regionálních center vedených zkušenými učiteli, kde se učitelé scházejí jedenkrát měsíčně. Učí se, jak udělat výuku pro žáky aktivnější a zajímavější, vyměňují si nápady a zkušenosti. K tomu přistupují další aktivity (každoroční konference, akce pro vedoucí center, vydání sborníku a publikování dopadů center ve výuce v online galerii Elixíru). V začátcích šlo o výuku fyziky, pro tu dosud existuje nejvíc center. V posledních letech přibyla i výuka digitálních technologií, resp. informatiky a také témata týkající se výuky na prvním stupni ZŠ a dokonce i na MŠ (zejména témata propojená s fyzikou a digitálními technologiemi). Do budoucna není vyloučeno rozšíření o další předměty. Dochází k podpoře učitelů jak začínajících, tak zkušených. Setkávání v regionálních centrech buduje komunitu, v níž si učitelé vyměňují zkušenosti, získávají nové nápady a inspiraci. Významným rysem Elixíru do škol je to, že „vyrůstá zdola“ a přirozeně se rozvíjí, aniž by to měl „nadekretováno“ nějakými nařízeními, státními zásahy či projekty. Začínal s 15 regionálními centry, nyní jich má 47, do center od jejich vzniku chodí již téměř čtyři tisícovky učitelů. Jde přitom o jejich zcela dobrovolnou aktivitu, navštěvovat setkání je nikdo nenutí. To, že do center chodí opakovaně a dlouhodobě, je nejlepším dokladem, že Elixír je pro ně a pro jejich práci přínosem. Přijďte se s Elixírem seznámit a ochutnat z akcí jednotlivých center.

 

Stupeň školy

Vzdělávací oblast

Prezentace
Příloha Velikost
elixirnaske.pdf 1.06 MB