ECDL ve školní praxi

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Přednáška se bude zabývat praktickými zkušenostmi s mnohaletým využíváním mezinárodního konceptu ECDL/ICDL při vzdělávání ve všech oborech na naší škole. Zaměříme se na bezpečné používání informačních technologií (Modul M12 – IT Security), základy informatického myšlení a programování (Modul M16 – Computing) a na nejnovější vzdělávací a certifikační profil ECDL pro technicky orientované střední školy „COMPUTE & CODE“. Představíme nástroj v rámci informačního systému pro ECDL testování, který je schopen analyzovat silné a slabé stránky našich studentů, absolventů ECDL zkoušek.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast

Prezentace
Příloha Velikost
konference.pdf 1.25 MB