Digitální technologie v RVP INFORMATIKA 2021

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Nový RVP pro ZŠ platný od roku 2021 obsahuje vzdělávací oblast INFORMATIKA a klíčovou kompetenci DIGITÁLNÍ. Tento příspěvek se věnuje obsahu a možné realizaci výuky části DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE nového RVP:

  • Co obsahuje nový RVP oblasti INFORMATIKA od roku 2021 v části Digitální technologie?
  • Proč jsou zde zařazena právě tato témata a jaký mají obsah?
  • Jak spolu souvisí a jak na sebe navazují?

Pochopení, jak digitální technologie fungují, přispívá jednak k porozumění zákonitostem digitálního světa, jednak k jejich efektivnímu, bezpečnému a etickému užívání. Vysvětlit to žákům a naučit je technologie využívat – to je cílem části Digitální technologie v novém RVP.

Instrukce BYOD
Jakékoliv zařízení schopné zobrazit moderní webové stránky.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast

Prezentace