Chemické kostky

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Chemické kostky
Abstrakt

Hrací kostky, které mají namísto klasických teček/čísel chemické prvky, či rovnou celé skupiny. Velkou výhodou je, že můžete sestavit různé kostky přesně podle právě probírané skupiny látek. Kostka je totiž nejprve jen jakási prázdná „klec“, do které se její strany postupně vkládají. Variabilita je přitom opravdu velká! Na výběr máte ze 79 různých „destiček“.

Sada kostek je vhodná především k procvičování problematiky chemického názvosloví ve skupinách. Na destičkách jsou jednotlivé anionty/kationty. Tentokrát je použitý náboj, nikoli oxidační číslo. To je sice u některých prvků a jejich sloučenin zavádějící, nicméně pro žáky je to při hře s kostkami podstatně přehlednější.

Modely pro 3D tisk kostek i různé herní náměty můžete získat na stránce https://www.e-mole.cz/3d-model/chemicke-nazvoslovi-kostky.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast