Algoritmizaci a programování můžete do výuky zapojit i Vy

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Algoritmizaci a programování můžete do výuky zapojit i Vy
Abstrakt

Jedním z témat této konference je "Algoritmizace a programování – jak začít, čím pokračovat a kde skončit?". Jak začít jsme si ukázali před rokem s Ozoboty. Čím pokračovat si ukážeme druhý den na workshopu. A kde skončit? Po blokovém programování by děti a studenti určitě měli zkusit programovat v některém z vyšších jazyků. V akademické sféře je teď sice velmi oblíbený Python, ale každý programátor by měl umět sestavit jednoduchou HTML stránku s ovládacími prvky, jejichž funkčnost naprogramuje v JavaScriptu, který každý prohlížeč podporuje. Dalším tématem je "IoT – jak na internet věcí ve školních projektech?". Jednou z jednodušších možností je použití micro:bitů. Ty umí mj. měřit fyzikální veličiny a tyto hodnoty lze odesílat do cloudu, kde jsou odkudkoliv k dispozici.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast