Algoritmické rozcvičky

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Algoritmizace je téma, které se probírá a skloňuje ze všech stran. Často se zaměňuje s programováním, pro žáky mívá příchuť matematiky - a nebo naopak her na počítači. V každém případě, ať už k ní přistoupíme jakkoliv, měla by být cílem změna přístupu k řešení problémů a pěstování analytického myšlení.

Jak a na čem se tyto změny dají učit u žáků, kteří mají vlažný vztah k IT nebo  si prostě jen chtějí hrát?

A jak postupovat bez počítačů?

Na přednášce se podíváme na zahajovací hry v hodinách IT, na to, jak lze rozvíjet algoritmické myšlení pomocí práce s chybou a jak se osvědčily některé postupy u žáků učiliště s ne IT obory.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast

Prezentace
Příloha Velikost
pocitacveskole2021.ppsx 1.5 MB