Aby učitelé měli tu nejlepší práci na světě - o digitálním vzdělávání z NPI ČR pohledem (nejen) Metodického portálu RVP.CZ

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Rok 2021 je pro digitální vzdělávání přelomovým obdobím - skončila a byla vyhodnocena Strategie digitálního vzdělávání, začínají se implementovat první opatření Strategie vzdělávací politiky do roku 2030, končí projekty OP VVV pohybující se na poli digitálního vzdělávání (PRIM, DG, PPUČ a další), světem vzdělávání hýbe COVID a proměna obsahu vzdělávání, včetně revizí RVP ZV a GV v oblasti digitálního vzdělávání. Na to vše reaguje Metodický portál RVP.CZ, který prochází na podzim 2021 zkouškou dospělosti. Navíc na něm v září bylo spuštěno nové online vzdělávání v oblasti digitální gramotnosti, informatického myšlení, matematické a čtenářské gramotnosti .- a to pro všechny učitele MŠ a ZŠ a další zájemce, kteří jsou ochotni do svých jakýchkoliv oborů (ano, zeměpis, fyzika, hudební výchova a všechny dalěší) pustit svět gramotností. Novinky z NPI ČR v oblasti digitálního vzdělávání optikou Metodického portálu RVP.CZ Vám představí manažer končícího systémového projektu OP VVV - Podpora práce učitelů a odborný pracovník DigiKoalice.   

Stupeň školy

Vzdělávací oblast