Snímače biosignálů lékařských přístrojů

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Velmi důležitou součástí lékařského přístroje je snímač biosignálů (elektrických i neelektrických). Pokud snímá snímač  neelektrický biosignál tak se také někdy nazývá převodník (transducer) protože převádí neelektrickou veličinu na veličinu elektrickou. Znalost principů snímačů v praxi umožňuje lépe odstraňovat závady kompletu snímač - lékařský přístroj. Snímače používají jak diagnostické tak terapeutické přístroje. Protože každý lékařský přístroj je vlastně speciální počítač pak snímač je periferním zařízením počítače.  Každý snímač v prvopočátku  snímá biosignál analogový (časově spojitý), který se musí převést na signál digitální (nespojitý), kterému rozumí počítač. Převod z analogové do digitální formy se děje v analogo-digitálním (A/D) převodníku.  Dle toho se také dělí snímače na generace (I. – IV.). Čtvrtá generace snímačů  již  má A/D převodník a jeho výstup pak může mít digitální interface (rozhraní)  USB, RS-232C (drátové) , BlueTooth (bezdrátový) atd.

Ve workshopu budou snímače popsány a některé ukázány např.: Snímače elektrických biosignálů (EKG,EMG,EOG atd.) nebo snímače neelektrických biosignálů (pulsní oxymetrie, tlak kapalin i plynů, srdeční ozvy, průtok plynů, spirometrie atd.)

Stupeň školy

Vzdělávací oblast