Simulační centrum Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Simulační centrum Lékařské fakulty Masarykovi univerzity v Brně
Abstrakt

Na minulé konferenci Počítač ve škole 2019 jsem se zmínil o budování Simulačního  centra (SIMU) Lékařské fakulty Masarykovi univerzity v Bohunickém kampusu v Brně. Bude sloužit studentům ke studiu všeobecného a zubního lékařství. SIMU, jehož součástí bude i takzvaná cvičná nemocnice, změní výuku medicíny v rozsahu, který je i v evropském měřítku unikátní. SIMU bude patřit k největším a nejmodernějším simulačním centrům ve střední Evropě. V SIMU si studenti budou moci osvojit běžné, složitější i velmi komplikované úkony a zákroky. Ve výuce budou využívány moderní metody ověřené dlouholetou praxí na prestižních zahraničních univerzitách. Kromě simulační výuky bude kladen důraz na výuku týmovou či problémově orientovanou. Studenti se budou učit prostřednictvím řešení konkrétních situací například virtuálních či simulovaných pacientů. To umožní studentům trénovat dovednosti jako jsou získávání informací, logické myšlení, skupinová spolupráce či komunikace. Výuka v SIMU bude zahájena v září 2020.

V prezentaci budou ukázány obrázky dalších trenažérů (simulátorů) s nízkou i vysokou mírou věrnosti. Např.jednoduché trenažéry pro:  poslech ozvů srdce a plic,  zavádění nasogastrických a žaludečních sond, cévkování močového měchýře ženy a muže, venepunkci ruky atd

 

Stupeň školy

Vzdělávací oblast