Robotika pro každého (prezentuje Jiří Jeništa)

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Dávno neplatí, že robotika = programování a patří do hodin informatiky a je to jen pro kluky. Důležitější, než znalost programovacího jazyka je rozvoj informatického a logického myšlení a dalších kompetencí. Samozřejmě pomáhá žákům rozvíjet schopnosti digitální, ale především také další klíčové kompetence: kreativitu, kritické myšlení, komunikaci a kooperaci. Tedy dovednosti, které jsou a budou potřebné pro obstání ve světě 21. století Robotice se dá věnovat v kroužcích a klubech, ale také ji lze implementovat do různých předmětů. Začít můžete s robotickým hračkami pro nejmenší (ozoboty, Bee-boty apod.) přes robotické stavebnice VEX až k simulacím průmyslových robotů Kuka.

 

(Prezentuje Jiří Jeništa, AV Media)

Stupeň školy

Vzdělávací oblast