Revize ICT kurikula 2020

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Příspěvek přináší aktuální informace o stavu revizí rámcových vzdělávacích programů v oblasti ICT. Letos končí pokusné ověřování možností rozvoje digitální gramotnosti a informatického myšlení v mateřských, základních a středních školách, finalizují se úpravy rámcových vzdělávacích programů. Dozvíte se, jaké změny se plánují v jednotlivých vzdělávacích oblastech, kolik hodin bude mít informatika, jaký je časový plán zavádění nového kurikula do výuky základních škol i to, kde mohou učitelé, ICT metodici i vedení škol najít pomoc v tomto úkolu.

 

Stupeň školy

Vzdělávací oblast