QR kódy ve výuce

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

QR kódy jsou čím dál častěji používaný nástroj pro zakódování informací. Na tomto workshopu si ukážeme, jak vytvořit a využít ve výuce tyto všem známé QR kódy. Pod QR kódy skryjeme výsledky úloh, případně zadání úkolů k procvičování již zvládnutého učiva. Využijeme je i k samotné výstavbě učiva nového.

Tvorba QR kódů je jednoduchá a rychlá záležitost, ke které potřebujeme pouze počítač (tablet, chytrý telefon...) a připojení k internetu.

Tento workshop je určen všem pedagogům základních a středních škol bez ohledu na vyučovaný předmět. 

Stupeň školy

Vzdělávací oblast