Projekt ROSIE pomáhá učitelům jazyků. Odpovědné inovace ve školství 21. století

Typ příspěvku

Abstrakt

Přednáška s názvem "Projekt ROSIE pomáhá učitelům jazyků. Odpovědné inovace ve školství 21. století" je určena zájemcům ze všech oborů. Její téma je průřezové, moderní a vysoce aktuální. Vychází z výsledků právě finišujícího evropského projektu ROSIE pracujícího s konceptem RRI - Responsible Research and Innovation (Odpovědný výzkum a inovace). Českou pilotáž vedou zástupci Českého centra pro vědu a společnost (CCSS). Šest mikro-firem zaměřujících se na výuku češtiny jako cizího jazyka implementuje koncept odpovědného výzkumu a inovací včetně relevantní pedagogicko-didaktické podpory učitelů a učitelek. Dále budou představeny výstupy roční intenzivní pilotáže, jednotlivé problémy a hlavně konkrétní přínosy této asistence a další vize. Hlavní důraz je po celou dobu české pilotáže tohoto tříletého projektu kladen na téma open access (otevřený přístup). Pod pojmem otevřený přístup se rozumí odpovědné nakládání učitele (i škol) se zdroji, síťování, sdílení vlastních dat atd. 

Na přednášku bude navazovat konkrétně a prakticky zaměřený workshop s názvem “Jazykář-informatik? Otevřené ICT nástroje pro inovativní výuku jazyků”.

Instrukce BYOD
chytré mobilní telefony

Stupeň školy

Vzdělávací oblast