Pojmové a myšlenkové mapy ve výuce s free aplikací ContextMinds

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Použití pojmové mapy ve výuce.
Abstrakt

Pojmové a myšlenkové mapy patří mezi nové trendy ve vzdělávání. K čemu slouží a čím se liší? Je pravda, že jsou přínosné i pro žáky s poruchou pozornosti nebo je to jen další rozptýlení od poctivé výuky? Během naší přednášky zodpovíme všechny tyto otázky. Také si vysvětlíme, proč má smysl snažit se učit v souvislostech a jak k tomu mohou pojmové mapy pomoci. Ukážeme si rychlou tvorbu map ve volně dostupném programu ContextMinds. Na závěr rozebereme způsoby použití pojmových map ve výuce a jak do jejich tvorby zapojit i studenty. Dozvíte se tak, jak lze mapy použít při výkladu nové látky, při opakování nebo při zjišťování, jak studenti látku pochopili.

(Prezentuje Bc. Anna Welschová)

Stupeň školy

Vzdělávací oblast