Podpořte digitální výuku a pojďte s námi učit online

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Sbíráte nápady, čím a jak motivovat žáky k učení? Máte ve třídě interaktivní tabuli nebo tablety a hledáte možnosti k čemu je využít? Chybí Vám online výukové materiály nebo nástroje pro digitální vzdělávání?

Jako vysoká škola zaměřená na oblast IT podporujeme oblast digitálního vzdělávání již od roku 2007. Naši studenti mají veškeré studijní materiály dostupné na internetu, se svými vyučujícími komunikují prostřednictvím informačních technologií, absolvují tak s nimi různé přednášky a cvičení. Své zkušenosti v oblasti digitálního vzdělávání se snažíme zužitkovat a předávat i mimo hranice vysoké školy.

Jednou z našich klíčových aktivit je pak tvorba online výukových materiálů pro základní a střední školy. S příšerkou Red Monster se soustředíme na dva zásadní cíle: 1) poskytovat kvalitní a skutečně výukový materiál (tzn. nechceme pouze testovat nebo procvičovat, jako to dělá většina jiných aplikací na trhu), 2) podporovat motivaci k učení, k čemuž mohou pomoci jednak právě možnosti digitálních technologií, ale zejména pak také sami učitelé, kteří takové technologie a online výukové materiály ve výsledku se svými žáky v hodinách využívají.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast