Od ryzí „Science“ k opravdovému „STEAM“ s pomůckami PASCO

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Jako ukázka dalšího vývoje systému PASCO od čistého “Science” přístupu” k přístupu “Technology and Engineering” bude provedena demonstrace propojení měřícího systému a kódování (programování). Několik příkladů jednoduchých prográmků v jazyce Blockly, integrovaného v softwarech SPARKvue a Capstone, demonstruje, kterak se dá dat senzorů PASCO využít coby vstupů do funkčního algoritmu, který ovládá PASCO výstupní zařízení (např. automatizovaný pohyb vozíčku SmartCart nebo periferie //code.Node). Naznačíme skutečnost, že „měření s PASCO senzory“ se nemusí vždy realizovat pouze v hodinách F, CH, BIO, že “programování” se nemusí vždy odehrávat pouze v hodinách informatiky, a možnost, kterak by mohla vypadat “jiná” výuky technické výchovy! 

Stupeň školy

Vzdělávací oblast