Možnosti zapojení škol do mezinárodních aktivit: Erasmus+ a eTwinning

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Chcete motivovat sebe i Vaše žáky tím, že budete dělat něco netradičního, nového a zajímavého? Máte zájem využívat informační a komunikační technologie ke zkrácení vzdáleností a umožnit žákům navštívit a prozkoumat i jinak vzdálené a obtížně dostupné kouty (nejen) Evropy? Rádi byste se seznámili a vyměnili si nápady s jinými učiteli a obohatili tak své zkušenosti? Zajímá Vás, jak rozvinout spolupráci v rámci Vaší školy, zavést mezipředmětové vyučování a rozšířit si tímto způsobem vlastní znalosti určitého předmětu nebo oboru? A ještě si třeba i zlepšit znalost cizího jazyka? V rámci příspěvku se dozvíte, jak Vám k dosažení těchto cílů může pomoci program Erasmus+ (školní vzdělávání) a on-line platforma eTwinning, administrované v ČR Domem zahraniční spolupráce (DZS).

Stupeň školy

Vzdělávací oblast