Jazykář-informatik? Otevřené ICT nástroje pro inovativní výuku jazyků.

Typ příspěvku

Abstrakt

V našem workshopu ukážeme příklady z roční asistence zaměřené konkrétně pro potřeby učitelek a učitelů zaměřujících se především na inovativní výuku v jazyků pomocí IT. 

Chceme učitele vtáhnout do neuvěřitelně spletitého světa internetu jako pomocníka při tvorbě příprav, zdroje aplikací motivujících studenty k aktivní participaci na výuce (hlasování o problémech / tématech, reflexi vlastních vstupních prekonceptů atd.) a samozřejmě jako komunikačního média.

Co to znamená odpovědně využívat volně dostupné zdroje na internetu? Jak s nimi nakládat? Jak sami sdílet vlastní materiály tak, aby to bylo přínosem i pro mě jako učitele? Proč a jak využívat technologie jako jsou například aplikace  jako MentimeterStorymap či Hypersay?

Vše budeme ilustrovat na výuce tématu odpovědných inovací v jazykových kurzech. Na výše uvedené otázky se vám pokusíme odpovědět během workshopu. Ale vzhledem k omezenému času a nesmírné šíři tématu vám budeme rádi k dispozici i na Facebooku Českého centra pro vědu a společnost nebo je možné zorganizovat osobní konzultace nebo rozsáhlejší workshopy.

Workshop ale není rozhodně určen pouze jazykářům. Navazuje na úvodní přednášku s názvem "Projekt ROSIE pomáhá učitelům jazyků. Odpovědné inovace ve školství v 21. století".

Instrukce BYOD
chytré telefony

Stupeň školy

Vzdělávací oblast