Jak ukrást diamant se SAM Labs

Typ příspěvku

Abstrakt

V rámci workshopu se seznámíme s některými komponenty sady SAM Labs a možností programování "v drátcích" na tabletu. Během workshopu se společně zamyslíme nad bezpečnostním systémem v muzeu.  Prostřednictvím Sam Labs sady si vyzkoušíme nasimulovat různé scénáře, ke kterým by při narušení bezpečnosti mohlo dojít.  Zamyslíme se i nad tím, jak zlepšit bezpečnostní systém jako takový. Přijďte se ponořit do role strážců a lupičů. Vyzkoušejte si, jak je těžké bezpečnostní systém nejen obejít, ale i vytvořit. 
 

Stupeň školy

Vzdělávací oblast