Firemní vystoupení

Jak se mohou na konferenci prezentovat firemní účastníci?

Firemní účastníci si mohou vybrat tyto úrovně sponzoringu:

 • generální sponzor (pro rok 2020 firma Microsoft)
 • zlatý sponzor
 • stříbrný sponzor
 • vystavovatel

Firemním účastníkům nabízíme následující možnosti prezentace na konferenci:

 • firemní přednáška
 • firemní workshop
 • firemní stánek
 • vložení tištěných materiálů do tašek účastníků (nutno zaslat 230 ks)
 • barevný inzerát ve sborníku konference
 • logo na webu konference
 • umístění reklamního panelu

Kompletní přehled služeb nabízených jednotlivým kategoriím firemních účastníků najdete v přiloženém souboru. Podmínky účasti generálního sponzora budou vždy dohodnuty individuálně, níže tedy nejsou specifikovány.

Firemní vystoupení

Kdy budete moci na konferenci vystoupit?

Firemní účastníci v kategorii stříbrný a zlatý sponzor mohou vystoupit s přednáškou již první den konference odpoledne, kdy neprobíhá žádný paralelní program.

Všichni firemní účastníci mohou vystoupit s přednáškou či workshopem druhý den konference v rámci Veletrhu firem. Účastníci konference budou mít také prostor pro návštěvu firemních stánků.

Jak přihlásit přednášku nebo workshop?

Anotace příspěvků odevzdávejte po přihlášení na portál Počítač ve škole v menu Vložit příspěvek (odkaz v záhlaví stránky) nejpozději do 6. března 2020.

Prostory pro stánek

Velikost prostoru pro stánek závisí na kategorii sponzora a je uvedena v přehledu nabízených služeb pro sponzory. Prostory pro firemní stánky jsou v klasických školních učebnách v budově gymnázia. Zlatým a stříbrným sponzorům nabízíme prostor pro firemní stánek i během 1. dne konference v kulturním domě v předsálí.

Materiály do tašek účastníků

Všichni firemní účastníci mohou zaslat nejpozději do 10. září 2020 tištěné reklamní materiály pro vložení do tašek účastníků v počtu 250 ks.  Adresu pro zaslání materiálů najdete v sekci Kontakt.

Barevný inzerát ve sborníku konference

Umístění barevného inzerátu do sborníku anotací konference nabízíme stříbrným sponzorům (1 stránka A4) a zlatým sponzorům (2 stránky A4). Tento inzerát je třeba zaslat nejpozději 30. června 2020 p. Tomáši Feltlovi (t.feltl@tfsoft.cz).

Inzerát by měl splňovat následující parametry:

 • barevnost CMYK
 • formát A4 (možno na spad, spad alespoň 3 mm)
 • souborový formát vhodný k ofsetovému tisku (PDF, AI, ...)
 • vazba sborníku bude drátěná - vzhledem k perforaci pro vazbu ponechat alespoň 1 cm od okrajů čistého formátu bez textu a bez grafiky, které by uškodilo "procvaknutí" a vazba.

Firemní logo

Každý firemní účastník může na portálu konference zveřejnit své firemní logo. V případě zájmu logo zašlete správci webu konference (Tomáš Feltl, t.feltl@tfsoft.cz). Vždy zveřejňujeme firemní loga, v případě zájmu také paralelně produktová loga.

Technické vybavení místností pro přednášky a workshopy

 • dataprojektor
 • bezdrátové připojení k internetu
 • ozvučení

Workshopy probíhají v počítačových učebnách vybavených cca 25 PC nebo v učebnách vybavených interaktivními tabulemi nebo v tabletových učebnách (požadavek na učebnu specifikujte při vkládání anotace vystoupení).

Požadavky na software

Z prezentačních programů bude k dispozici kancelářský balík OfficeLibre Office a Adobe Reader. Na všech PC budou k dispozici internetové prohlížeče Edge, Chrome a Firefox v aktuálních stabilních verzích. V učebnách s interaktivní tabulí ACTIVboard bude navíc nainstalován software ACTIVInspire, v učebnách s interaktivní tabulí SMARTboard bude k dispozici software SMARTnotebook.

Požadavek na instalaci jakéhokoli software (s výjimkou výše uvedeného) je třeba uvést při registraci vystoupení a zkonzultovat se správcem sítě (Jiří Padalík, podpora@gynome.cz) s dostatečným předstihem.

Organizátoři nebudou akceptovat dodatečné požadavky na instalaci software v průběhu konference.