2020

Vzorová lekce aktivní STEM výuky s tématem Kvalita vnitřního klimatu

Předmětem workshopu je představení vzorové lekce aktivní STEM výuky s využitím reálného IoT projektu. Tématem bude Kvalita vnitřního klimatu.

V rámci workshopu se použijí moduly IoT stavebnice HARDWARIO, které jako dárek obdrží každý účastník konference. Během workshopu si sestavíme a naprogramujeme zařízení k měření teploty a vlhkosti a ukážeme si, jak lze dodané senzory rozšířit a uplatnit je ve výuce.

Zároveň si záživnou formou přiblížíme použité prvky STEM - biologii, internet věcí, elektroniku, programování a 3D tisk.

Aktivní STEM výuka pomocí IoT projektů HARDWARIO

Bylo provedeno mnoho studií na téma potřebnosti a přínosů výuky STEM přístupem. Výsledky jednoznačně preferují tento vzdělávací koncept, kdy přírodní vědy (Science), technika (Technology), technologie (Engineering) a matematika (Mathematics) jsou vyučovány společně při řešení reálných problémů.

Studenti a YSoft be3D Akademie

Přijďte se seznámit s projektem YSoft be3D Akademie - online kolekcí lekcí 3D tisku určených pro pedagogické pracovníky - a vyzkoušet si, jak může vypadat výuka s využitím 3D tisku. Na workshopu si společně postavíme 3D model pastičkového autíčka vytištěný na tiskárnách YSoft be3D eDee. Nebojte se, s poskládáním modelu vám budou pomáhat naši 3D tiskem ostřílení studenti Gymnázia Polička. A až autíčko poskládáte, můžete si ho s klidem odnést domů na památku. Těšíme se na vás!

Týmová výuka s tablety - praktické ukázky aktivit

Workshop plný praktických ukázek aktivit, které můžete okamžitě využít ve vašich hodinách. Již déle než 20 let se zabýváme tvorbou metodik pro učitele jak zapojit technologie do výuky originálním a nezvyklým způsobem. Během aktivit žáci pracují s tabletem nebo mobilním telefonem, ale přesto během řešení hlavolamů dochází k rozvoji zejména komunikačních a týmových dovednosti v reálném světě. Objevíte, jak technologie dokáže nastartovat týmové aktivity a zahájit zcela nové a nečekané situace ve třídě.

Snímače biosignálů lékařských přístrojů

Velmi důležitou součástí lékařského přístroje je snímač biosignálů (elektrických i neelektrických). Pokud snímá snímač  neelektrický biosignál tak se také někdy nazývá převodník (transducer) protože převádí neelektrickou veličinu na veličinu elektrickou. Znalost principů snímačů v praxi umožňuje lépe odstraňovat závady kompletu snímač - lékařský přístroj. Snímače používají jak diagnostické tak terapeutické přístroje.

Simulační centrum Lékařské fakulty Masarykovi univerzity v Brně

Na minulé konferenci Počítač ve škole 2019 jsem se zmínil o budování Simulačního  centra (SIMU) Lékařské fakulty Masarykovi univerzity v Bohunickém kampusu v Brně. Bude sloužit studentům ke studiu všeobecného a zubního lékařství. SIMU, jehož součástí bude i takzvaná cvičná nemocnice, změní výuku medicíny v rozsahu, který je i v evropském měřítku unikátní. SIMU bude patřit k největším a nejmodernějším simulačním centrům ve střední Evropě. V SIMU si studenti budou moci osvojit běžné, složitější i velmi komplikované úkony a zákroky.

Digitální vize školy aneb příklady z DigiKoalice inspirují

Ve workshopu projdeme aktuální nabídku členské základny DigiKoalice, která sdružuje firemní i neziskové organizace  (200 členů) a nabízí prostor pro výměnu zkušeností a spolupráci různých aktérů na zlepšování prostředí škol pro digitální vzdělávání. Navštivte www.digikoalice.cz a FB DigiKoalice školám pro detaily k workshopu. Workshop bude prostorem pro setkání zájemců o členství v DigiKoalici i stávající členské organizace. Platformu DigiKoalice spravuje MŠMT ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem ČR.

Novinky z Metodického portálu RVP.CZ

Metodický portál prošel v roce 2019 inovací, nabízí českým učitelům nový modul Elektronické materiály (EMA.RVP.CZ), který se napojuje postupně na různá česká úložiště materiálů pro učitele, které jsou použitelné přímo ve výuce a přímo v portálu je můžete sdílet a hodnotit pro jiné uživatele. Dále je Vám k dispozici aplikace Profil Učitel 21, která Vás provede všemi zákoutími práce učitele, při které Vám internet a technologie mohou pomoci. 

Digitálně napříč předměty - jak na to a kde hledat inspiraci

Hledáte inspiraci do hodin, při kterých Vaši žáci využijí své mobily, internet a další diogitální technologie pro řešení problémů, komunikaci a sdílení? Představíme Vám přehled zdrojů pro přípravu hodin na prvním a druhém stupni ZŠ, kterou se nám podařilo posbírat pro Metodický portál RVP.CZ. Zájemci dostanou také informaci o kampani hledající autory krátkých inspirativních článků pro Metodický portál v rámci kampaně Gramotnosti pro život - Učíme v souvislostech.

Revize ICT kurikula 2020

Příspěvek přináší aktuální informace o stavu revizí rámcových vzdělávacích programů v oblasti ICT. Letos končí pokusné ověřování možností rozvoje digitální gramotnosti a informatického myšlení v mateřských, základních a středních školách, finalizují se úpravy rámcových vzdělávacích programů. Dozvíte se, jaké změny se plánují v jednotlivých vzdělávacích oblastech, kolik hodin bude mít informatika, jaký je časový plán zavádění nového kurikula do výuky základních škol i to, kde mohou učitelé, ICT metodici i vedení škol najít pomoc v tomto úkolu.