Registrace pro učitele (2019)

Konference se zúčastním 2 nebo 3 dny

Konferenční poplatek pro učitele, účastníky z neziskových organizací a veřejnost činí 1 290 Kč (pro studenty do 26 let 400 Kč).

Konferenční poplatek umožňuje:

 • účast na libovolném počtu přednášek
 • účast na libovolném počtu workshopů
 • účast na společenském programu (rautu)

Konferenční poplatek zahrnuje:

 • organizační náklady
 • zpracování a vydání tištěného sborníku anotací
 • zpracování a vydání e-sborníku přednášek
 • náklady na společenský program

Chci se registrovat na konferenci

Faktura k uhrazení poplatku Vám bude zaslána e-mailem před konáním konference. V případě jakýchkoli dotazů ohledně fakturace se prosím obraťte na p. Petru Starou.

Účastníci konference

Konference se zúčastním pouze jeden den

Jednodenní konferenční poplatek pro učitele, účastníky z neziskových organizací a veřejnost činí 890 Kč (pro studenty do 26 let 300 Kč). Jednodenní konferenční poplatek nezahrnuje účast na společenském večeru.

Jednodenní konferenční poplatek umožňuje:

 • účast na libovolném počtu přednášek během jednoho dne konference
 • účast na libovolném počtu workshopů během jednoho dne konference

Konferenční poplatek zahrnuje:

 • organizační náklady
 • zpracování a vydání tištěného sborníku anotací
 • zpracování a vydání e-sborníku přednášek

Chci se registrovat na konferenci

Faktura k uhrazení poplatku Vám bude zaslána e-mailem před konáním konference. V případě jakýchkoli dotazů ohledně fakturace se prosím obraťte na p. Petru Starou.


Storno podmínky pro učitele, studenty, účastníky z neziskových organizací a veřejnost

Účast na konferenci je možné stornovat nejpozději 8. dubna 2019.

Pozdější storna přihlášek z organizačních důvodů nepřijímáme. Místo přihlášeného účastníka je možná účast náhradníka z téže organizace. Účastnický poplatek v případě neúčasti nevracíme, pouze zašleme daňový doklad a konferenční materiály.

Registrací na konferenci vyjadřuje účastník souhlas s výše uvedenými storno podmínkami.

Akreditace

Konference Počítač ve škole je akreditována MŠMT v systému DVPP jako studium k prohlubování odborné kvalifikace, číslo akreditace 32879/2018-1-892 v délce 25 hodin. Akci je možné hradit ze šablon.

Odpovědnost za škody

Každý účastník konference odpovídá za dodržování bezpečnostních a požárních předpisů. Pořadatel neodpovídá za ztrátu, zničení či poškození majetku účastníků konference.