Vývoj dvou nových platforem pro výuku programování pro začátečníky a pokročilé

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Do proměnné A ulož návratovou hodnotu z funkce C volané s parametrem 6..
Abstrakt

Přednáška představuje dvě nově vznikající platformy pro výuku algoritmizace a programování.

Deskové programování Narai (spíše pro ZŠ)

blokové programování typu Scratch nebo MakeCode, ke kterému žákům stačí pouze papírové kartičky a jejich/učitelův mobilní telefon. Mobilní aplikace obsahuje základní sadu úloh, které žáci řeší "na stole". Sestavený program se naskenuje do mobilu, který jej vyhodnotí. Nástroj umožňuje učit algoritmizaci/programování na základních školách i bez počítačové učebny. Na konferenci bude přítomný autor aplikace Filip Botai a bude zde možné mluvit do jejího dalšího vývoje. Na základě vašich ohlasů mohou vzniknout různé klony "programovacího jazyka" pro různé věkové skupiny žáků apod. Prinicpy je možné přenést i do jiných předmětů např. modelování matematických funkcí,... Na tuto část přednášky bude navazovat workshop, kdy si práci s aplikací bude moci každý vyzkoušet.

Interaktivní výuka programování (spíše pro SŠ a kroužky)

On-line „sbírka úloh“ z programování (v tuto chvíli implementovány jazyky C#, php). Obsahuje jak zadání jednotlivých cvičení tak především prostředí pro vložení a spuštění uživatelského kódu a připravených testů na jeho ověření. Je zde administrátorské rozhraní pro přidávání účtů škol a v rámci nich tříd a studentů. A samozřejmě správu dalšího rozšiřování úloh a testů,… Na konferenci bude přítomný autor aplikace Luboš Zápotočný a bude zde možné domluvit spolupráci například na tvorbě nových úloh.

Obě aplikace vznikly jako maturitní projekt na soukromé škole Informatiky a ekonomie DELTA v Pardubicích a na jejím dalším vývoji se bude podílet Fakulta informačních technolgií ČVUT v Praze.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast