Robohraní - programování

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Robotika - programování - robohraní - Mgr. Martin Nevřela - )

Workshop je zaměřený na práci s roboty (LegoMindstorm).  Vyzkoušíme si programování jednoduchých povelů robotům, které mohou zábavnou formou dovézt roboty do nějakého cíle, umožní robotům provést funkci či výstup, který požadujeme. Ukážeme si prostředí pro programování robotů v mobilních zařízeních (iPad, iPhone, smartphone). Vyzkoušíme si některá přídavná čidla, která mohou robota omezovat či určovat další funkce. Budeme si tedy hrát s legem a zároveň se učit programovat, plnit zadané úkoly, soutěžit. 

Instrukce BYOD
Dispopnujeme vlastními iPady.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast