Realita není plochá, aneb jak zapojit VR a AR do výuky (Workshop povede Mgr. Jiří Jeništa)

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

učebna s HP Sprout
Abstrakt

Není žádný důvod zůstávat při výuce u standardní 2D projekce. Technologie 3D, VR (virtuální realita), AR (augmentovaná neboli rozšířená realita)  zobrazení již nemusí být doménou nejbohatších světových firem. Virtuální a rozšířená realita umožňuje, aby se žáci s daným tématem více sblížili a lépe pochopili věci, které jsou hůře představitelné. Účastníci workshopu se dozví, jaké jsou možnosti nejen 3D laboratoří, ale i pomůcek VR a AR určených pro školní prostředí, jako je například technologická novinka HP Sprout.

 

Stupeň školy

Vzdělávací oblast