Programujeme Dash and Dot

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Roboti v matematice, pracovních činnostech, ale i v hudební či výtvarné výchově aneb programování hrou napříč věkem i předměty. Na workshopu si vyzkoušíte prakticky jak je to snadné a zábavné. Vše dostanete zapůjčeno. Robot Dash je milé stvoření s příjemným hlasem, se kterým lze zažít spoustu radosti a zkušeností v blokovém programování. Po zvládnutí programování lze úkoly zařadit vhodným zadáním do dalších předmětů. S možnými doplňky je vhodný do hudební výchovy - hraje na xylofon, s připevněným fixem zase do výtvarné výchovy či matematiky. Programování s Dash zařazujeme na naší škole od třetí třídy.

Budeme si tedy hrát s roboty a zároveň se učit programovat, plnit zadané úkoly.

Instrukce BYOD
Na workshop budou k zapůjčení naše školní iPady s nainstalovanými aplikacemi. Pracovat budeme s app pro Dash and Doth : Blockly, Xylo, Go

Stupeň školy

Vzdělávací oblast