Pokusme se o pokusy! Badatelské, žákovské experimenty nepatří jen do „laborek“.

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Účastníci workshopu se sami vrátí zpět do školních lavic. V roli žáků si budou moci sami vyzkoušet, jak by se dnes ve třídě učili o pojmech jako např. „vztlaková síla“, „barometrický tlak“ či „kyselost a zásaditost“. Průvodcem v poznávacím procesu jim vedle učitele ve třídě bude také tablet na lavici. Všechny fyzikální, chemické i biologické pojmy, se kterými se bude v hodině konceptuálně pracovat, si budou moci „osahat“ pomocí reálných pokusů sledovaných za přispění nejnovějších informačních technologií a měřicích senzorů. Na závěr neopomeneme představit složení našeho komplexního řešení, které můžete výhodně financovat že Šablon II či jiných projektových zdrojů.

Instrukce BYOD
Libovolné dotykové zařízení, ideálně s instalovaným SW SPARKvue. Plná demo verze je k dispozici na https://www.pasco.com/downloads/sparkvue/sparkvue-trial/index.cfm

Stupeň školy

Vzdělávací oblast