Ozoboti ve výuce programování

Typ příspěvku

Abstrakt

Robůtci Ozoboti se v poslední době ve velkém zabydlují v našich školách hlavně díky své jednoduchosti. Přináší do výuky nové možnosti týmové práce, prostřednictvím fixek a barevných kódů umožňují žákům a studentům řešit problémové úlohy – hledat vhodné řešení dané úlohy a nad zvoleným řešením diskutovat.

V rámci našeho workshopu se zkusíme podívat o kousek dál, využijeme Ozoboty pro výuku programování a algoritmizace, na které je v rámci revize RVP ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie kladen mnohem větší důraz. V grafickém prostředí Ozoblockly si naprogramujeme úlohy, ve kterých využijeme základní programové konstrukce, jako jsou cykly, podmínky i vlastní funkce. Zaměříme se i na úlohy, které využívají vrozenou vlastnost Ozobotů – jízdu po čáře. Ukážeme si, jak mohou žáci tvořit vlastní zadání úlohy, kterou potom naprogramují. Přijďte si na chvíli vyzkoušet hravé programování. :-)

Instrukce BYOD
Pro tento workshop využijeme počítačovou učebnu, zařízení účastníků nejsou potřeba.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast