Online aplikace uuCourseKit, uuBookKit a uuWebKit (středa odpoledne)

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Loga Unicorn a Unicorn College
Abstrakt

Představíme vám tři užitečné online aplikace, které lze využít při vzdělávání ve škole i v jiných oblastech. Online vzdělávací aplikace uuCourseKit usnadňuje studentům proces učení a umožňuje autorům výukových aktivit jednoduše vytvořit kurz na kterékoli téma. Online aplikace uuBookKit je určena pro tvorbu elektronických knih různého typu, od technických příruček přes studentské učebnice až po populární literaturu. Online aplikace uuWebKit slouží pro tvorbu a správu webových stránek. Všechny tři aplikace tvoří funkční celek pro tvorbu výukových materiálů a jejich propagaci. Knihy a kurzy vytvořené v těchto aplikacích publikujeme v rámci online nakladatelství Unicorn Publishing, které působí pod záštitou vysoké školy Unicorn College.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast