Návrh nového standardu studia ICT metodiků/koordinátorů

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Vzdělávací instituce, které nabízejí studium k výkonu koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií se od roku 2005 řídí standardem k výkonu této specializované činnosti. Ministerstvo školství pověřilo Národní institut pro další vzdělávání, aby připravil nový obsah tohoto standardu, který by reflektoval moderní trendy a více zohledňoval požadavky, které dnes pedagogická praxe klade na školní metodiky.
Ve workshopu nastíníme, z čeho vychází a jak vypadá aktuální návrh tohoto standardu vytvořený pracovní skupinou a budeme se společně zamýšlet nad tím, zda v něm něco účastníkům chybí či naopak přebývá. 
Standard není důležitý pouze pro vzdělávací instituce, ale také přímo pro školy. Mnozí ředitelé škol totiž pracovní náplň ICT metodika/koordinátora odvíjejí právě od něj.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast