Multimédia v hudebním vzdělávání s využitím školního interaktivního displeje MultiBoard® 75” All-in-One

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Zajímalo by Vás jak efektivně integrovat multimédia do hodin hudební výchovy? Na tomto workshopu si představíme, jak vypadá (a především prakticky funguje) moderní interaktivní učebna pro výuku hudební výchovy vybavená multidotykovým interaktivním displejem typu All-in-One a dalšími hudebními periferiemi (externí zvuková karta, bezdrátový mikrofon, reproduktory, klaviatura). Možnosti využití těchto multimédií si budete moci prakticky vyzkoušet na ukázkách výukových programů vhodných pro výuku na ZŠ, SŠ a ZUŠ. Blíže se též zaměříme na elektronickou notaci a možnosti záznamu a úpravy hudby.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast