Možnosti využití systému MATLAB na středních a základních školách

Typ příspěvku

Systém MATLAB
Abstrakt

MATLAB je integrované prostředí pro vědecko-technické výpočty a simulace. Ačkoli se jedná o rozsáhlý a vysoce profesionální nástroj, využívat některé z možností systému MATLAB zvládnou již studenti středních škol nebo děti na druhém stupni základních škol. Příspěvek představí příklady využití programu MATLAB jako nástroje pro podporu výuky technicky a přírodovědně zaměřených předmětů, k nimž patří informatika, programování (včetně programování low-cost hardwaru), robotika, mechatronika, fyzika, matematika a další. Zmíněny budou i licenční možnosti systému MATLAB pro střední a základní školy.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast