Kritická místa rozvoje digitálních kompetencí žáků na ZŠ

Typ příspěvku

Abstrakt

Workshop je určen především učitelům ICT a informatiky, kteří mají zkušenost s výukou dalších předmětů, a pro učitele neICT a neinformatických předmětů, kteří mají zkušenosti s používání digitálních technologií při výuce.

Pro mnohé učitele, když se seznámí s konceptem nové informatiky a rozvoje digitálních kompetencí, je představa, že digitální kompetence žáků by mohli rozvíjet učitelé češtiny, občanky, matematiky ad., v praxi nerealizovatelná. Pracovní skupina, která v Národním ústavu pro vzdělávání tento koncept navrhla, si myslí, že by to jít mělo - žáci potřebují různé příležitosti, kontexty a reálné situace, kdy pracují s digitálními technologiemi, aby si osvojili potřebné znalosti, načerpali dostatek zkušeností a získali nadhled, který jim v budoucnu umožní co nejsnáz se adaptovat na nové podmínky, které jim život a vývoj technologií přinesou.

Ve workshopu si rozebereme obvyklé důvody, proč to nejde, ale hlavním cílem workshopu je najít způsoby, jak by to jít mohlo.

Máme příklady dobré praxe a hledáme další...

Stupeň školy

Vzdělávací oblast