Kreativní práce s fotografií jako atraktivní způsob rozvoje osobnosti žáků s využitím moderní technologií

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Život v moderní společnosti je úzce spojen s (digitální) fotografií. Provází nás, spolu s (digitálním) videem, jako způsob záznamu našich vzpomínek, ale také jako významný výrazový prostředek na sociálních sítích i v on-line médiích. A protože téměř každé dítě má již relativně od útlého věku telefon nebo tablet, nepochybně je fotografie tématem, které je vhodné obsáhnout ve školní výuce. Obvykle se této role na školách zhostí učitelé informatiky, kteří mají k digitálních technologiím většinou o něco blíže než jejich umělecky založení kolegové. Jenže právě informatika „nestíhá“ a svoji bohužel často skromnou časovou dotaci musí rozdělit mezi mnoho témat. Zatímco organizace fotografie přirozeně spadá do hodin informatiky, výtvarná a kreativní práce s fotografií naopak výsostně patří do hodin výtvarné výchovy. Připravované změny v RVP s tím i počítají. Právě ve výtvarce, pod vedením odborného učitele, mohou žáci nejlépe porozumět estetické úrovni fotografie, poznávat možnosti jejího kreativního zpracování a naučit se kultivovanému sdílení. Fotografie, dnes již téměř výhradně ve své digitální podobě, umožňuje široké skupině žáků poznat zajímavý a atraktivní způsob vlastní seberealizace, je skvělým příkladem propojením umění a současných technických možností. Nepochybně též přispívá k rozvoji osobnosti. Děti rádi experimentují a moderní softwarové nástroje usnadňují jak rychlou „klasickou“ úpravu fotografií, tak také nejrůznější snadné způsoby jejího výtvarného ztvárnění. Přednáška posluchače seznámí s možnostmi ukotvení fotografie ve výuce výtvarné výchovy a představí způsoby, jak děti přivézt ke kultivovanému projevu. Digitální fotografie je bezpochyby výukový nástroj, kterého se nemusejí ani technicky méně zkušení učitelé obávat.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast