KERNUN – Ve škole na internet bezpečně (PVS19)

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Jak vnímat odpovědnost školy za poskytované IT zdroje v rámci řešení a prevence rizikového chování na internetu. Umíte prokázat nelegální chování ve vlastní síti? Proč chránit svoji infrastrukturu a na co se zaměřit? Bezpečný přístup na internet, zabezpečení školní Wi-Fi sítě, přesná kategorizace webového obsahu, blokování neoprávněných požadavků, pravidla pro jednotlivce i skupiny uživatelů, monitoring a statistiky návštěvnosti, to jsou klíčové vlastnosti webového filtru KERNUN EDU, který dnes chrání více než 50 českých škol a umožňuje jim aktivně předcházet internetovým rizikům a nežádoucím incidentům.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast