KERNUN EDU – Řízení internetového provozu

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Webový filtr KERNUN EDU nabízí pokročilé funkce pro efektivní řízení internetové komunikace. Při jeho nasazení dokáže sama škola řídit veškerý webový provoz ve své síti a nastavit jasná pravidla pro bezpečný přístup a využívání internetu. Na technicky zaměřeném workshopu si ukážeme možnosti síťového nasazení, konfiguraci, zadávání pravidel přístupů, správu uživatelských profilů i administraci celého systému. Podíváme se na výsledky a statistiky návštěvnosti z reálného provozu a představíme si pokročilé možnosti a funkce analýzy záznamů a reportingu.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast