Jak využít šablony pro podporu ICT a jak využít ICT pro podporu šablon

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Projekty zjednodušeného vykazování (šablony) ve svých nových výzvách nabízí možnost významněji podpořit ICT ve školách a školských zařízeních (nově např. školních družinách, školních klubech, základních uměleckých školách a střediscích volného času). V rámci workshopu si ukážeme všechny tyto možnosti a propojíme je s aktuálními informacemi z MŠMT. Následně si představíme digitální nástroje, které nám mohou ve škole usnadnit přípravu projektu a následně koordinaci jeho realizace, a to včetně výkaznictví. Vše budeme demonstrovat na reálných modelech, které při administraci projektů šablon využíváme již od roku 2016. Každý z účastníků workshopu si rovněž odnese užitečnou pomůcku pro přípravu zprávy o realizaci projektu.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast