Jak na vektorovou grafiku pomocí Inkscape

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

S rostoucí potřebou digitálních a vizuálních materiálů ve výuce je na učitele kladen nárok takové materiály rychle vytvářet podle stávající potřeby. Pro tyto účely je důležité mít nástroj, který je lehce dostupný, příjemně ovladatelný a který umožnuje snadné grafické úpravy. Všechny tyto požadavky splňuje vektorový editor Inkscape, který je zdarma dostupný na adrese www.inkscape.org.

V tomto workshopu se budeme v úvodu věnovat představení konceptu vektorové grafiky a zamyslíme se nad tím, jaké výhody má vektorová grafika při vytváření výukových materiálů oproti grafice bitmapové.
V hlavní části workshopu si představíme vektorový editor Inkscape a naučíme se:

  • vkládat a upravovat dvourozměrné objekty (barva, velikost, výplň, rotace)
  • vkládat a upravovat text (velikost, směr, kerning, proklad)
  • vkládat a upravovat čáry a křivky (prodlužování, ohýbání, tvorba šipek)
  • rozumět pojmu "křivka" a upravovat její vlastnosti (přidávání a ubírání bodů, úpravy průběhu v bodech)
  • upravovat vlastnosti stránky, pozadí, využívat vodítka a mřížku
  • exportovat vektorovou grafiku do bitmapy
  • používat další grafické nástroje a filtry

Po absolvování workshopu by měli být posluchači schopni používat Inkscape k přípravě grafiky pro použití během výuky, případně k publikování na webu, například pro použití v prezentacích či pracovních listech.

 

Instrukce BYOD
Počítač s nainstalovým editorem Inkscape (www.inkscape.org). Program je ke stažení i používání zdarma.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast