Jak na polytechnické vzdělávání 21. století (prezentují Jiří Jeništa (AV MEDIA), Štěpánka Baierlová (PVS17)

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Cílem polytechnického vzdělávání ve 21. století je rozvíjet u žáků a studentů znalosti a dovednosti technického prostředí. Pomáhat dětem vytvářet správné pracovní návyky, které využijí v běžném životě a později i v pracovním prostředí, dále posilovat zájem o technické obory, podporovat kreativitu, touhu tvořit a v neposlední řadě rozvíjet i tzv. soft skills, které jsou nutné pro práci v týmu. Možností, jak polytechnické vzdělávání zařadit do vzdělávacího procesu, je opravdu hodně. Robotiku lze implementovat v rámci školních vzdělávacích programů do většiny běžných předmětů nebo se věnovat robotice v kroužcích či klubech. Ty můžete nyní zřídit díky podpoře EU projektů - a v rámci Šablonám II mohou kroužky a kluby otevírat jak školy, tak školní družiny i střediska volného času.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast