IT konektivita v návaznosti s využitím na mobilní zařízení ve školách (PVS11)

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

 Úterý

Jméno přednášejícího: Petr Nepustil 

Anotace:

Již 25 let máme zkušenosti s budováním IT infrastruktur zákazníků. 

Cílem našich projektů je realizovat komplexní a dlouhodobě udržitelná řešení navrhovaná na míru jednotlivým subjektům. Řadě škol jsme pomohli s administrací několika evropských projektů zaměřených na zkvalitnění vybavení, zajištění konektivity či pořízení mobilních učeben pro výuku odborných předmětů. Realizovali jsme více než 10 IT projektů na školách, většinou spojené s budováním IT konektivity a budováním mobilních učeben s jejich následnou správou. To však s sebou přináší školám i mnohá úskalí, proto jim pomáháme s výběrem vhodných nástrojů, aby rizika co nejlépe eliminovaly a nově získané prostředky efektivně využívaly. 

Jedním z často diskutovaných témat současnosti je problematika užívání mobilní telefonů a různé techniky při výuce. Česká školní inspekce užívání těchto pomůcek nezakazuje.  Jak toto stanovisko ošetřit a využít k prospěchu učitele jako nástroj vhodný do výuky? Navštivte naše přednášky či stánek, kde se s Vámi rádi podělíme o naše zkušenosti spojené s touto problematikou. 

Na naší přednášce a workshopu se detailně zaměříme na tato témata: 

  • Správa a využití mobilní učebny z pohledu učitele 

  • Správa mobilní učebny z pohledu správce 

Stupeň školy

Vzdělávací oblast