Individualizujeme výuku. Interaktivní dotykový panel v rukou učitele – tablety v rukou žáků.

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Jedna dotyková obrazovka dokáže nahradit interaktivní tabuli, projektor i počítač. Na workshopu se zaměříme na individuální práci žáků využívajících tablet jako nenahraditelnou výukovou pomůcku. Tato aktivita je základem při naplňování šablony s názvem “Využití ICT ve vzdělávání”. Představíme si výukové nástroje dotykové panelu, a to bez připojeného počítače. S tablety v ruce si vyzkoušíte, jak lze žáky vtáhnout do výuky a zároveň individualizovat tempo jejich práce. Ukážeme si činnosti jako posílání otázek, testů, doplňování cvičení, aktivizující hotové aktivity apod. Na závěr neopomeneme představit složení našeho komplexního řešení, které můžete výhodně financovat že Šablon II či jiných projektových zdrojů.

Instrukce BYOD
Libovolné dotykové zařízení (tablet, notebook). Ideálně s nainstalovaným prohlížečem Chrome

Stupeň školy

Vzdělávací oblast