Digitální kompetence učitele dle DigCompEdu

Typ příspěvku

Digitální kompetence učitele dle DigCompEdu
Abstrakt

Workshop nabízí účastníkům seznámit se formou skupinové práce s rámcem digitálních kompetencí DigCompEdu na té úrovni, že budou schopni začít přemýšlet o svých digitálních kompetencích a plánovat jejich další rozvoj. DigCompEdu je nový rámec digitálních kompetencí učitele, s jehož využitím počítá MŠMT ve vzdělávací politice státu.
Workshop mohou využít zejména školní ICT koordinátoři/metodici pro seznámení ostatních pedagogů ve škole formou aktivního učení s DigCompEdu. Rámec DigComEdu je určen pedagogům na všech úrovních vzdělávání od předškolního po vysokoškolské vzdělávání a vzdělávání dospělých, včetně odborného vzdělávání a přípravy, vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a neformálního vzdělávání.

Instrukce BYOD
Pro realizaci workshopu není potřeba počítač ani jiné počítačové zařízení.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast