GULAG XR - ROZŠÍŘENÁ+VIRTUÁLNÍ REALITA A AI VE VÝUCE MODERNÍCH DĚJIN

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Zveme na workshop o programu GulagXR, který netradiční formou přibližuje žákům a studentům málo známou, leč důležitou kapitolu novodobých českých dějin – sovětské represe. Autoři programu čerpají z vlastního historického a archeologického bádání a jeho výsledky pak s pomocí moderních technologií, jako jsou virtuální či rozšířená realita, komiks a poutavé vyprávění skutečných osudů, přinášejí do tříd. Během workshopu si vyzkoušíte různé formy výuky a projdete si jednotlivé části programu GulagXR z pohledu žáka, včetně virtuální reality, rozšířené reality a umělé inteligence. Následovat bude diskuse o možnostech a úskalích zavádění těchto metod do běžné výuky. Workshopem vás provede spoluautor programu. 

Instrukce BYOD
Na wokshopu bude možnost si nainstalovat aplikaci GULAGXR přímo na své zařízení. Zatím podporujeme pouze telefony s OS Android.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast