ChatGPT: Může ve školách opravdu pomoci?

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

ChatGPT ano nebo ne? Tuto otázku lze zkoumat pomocí pedagogických experimentů. V přednášce představíme výsledky studie, v níž část studentů řešila kreativní úlohy s pomocí ChatGPT a část bez ChatGPT. Použití ChatGPT vedlo v průměru k výrazně kvalitnějším, propracovanějším a originálnějším výsledkům zadané úlohy. Vyřešit úlohu s ChatGPT bylo také pro studenty jednodušší a vyžadovalo méně úsilí. Ti studenti, kteří pracovali s ChatGPT a vyřešili úlohu nejlépe, vedli rozhovor s umělou inteligencí specifickým způsobem. Přednáška tuto úspěšnou strategii vedení rozhovorů představí. Studie se účastnili vysokoškoláci, výsledky tak lze poměrně dobře vztáhnout na vyšší ročníky gymnázií.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast

Prezentace