Aplikace informatiky ve fyzice nebo naopak?

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

V příspěvku bych ráda ukázala, jak jsem spojila výuku fyziky a informatiky s badatelským přístupem. Ve výuce jsme využívali programování v prostředí Scratch, senzory, Google aplikace, aplikace v mobilu nebo iPadu. Vše bude doplněno o ukázky prací žáků, náměty pro společnou výuku obou předmětů společně, náměty pro projektové dny a náměty, jak propojit více předmětů formou konkrétních ukázek.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast