Algoritmus, vstupní brána do výuky programování

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Jak seznamovat žáky s pojmem algoritmu, aby si vytvářeli vhodné představy, které jim pomohou v následné výuce programování. Unplugged výuka pojmu algoritmus. Sestavit a zapsat algoritmus nestačí. Jak volit vhodné příklady a aktivity.  Algoritmus nemusí být jen popis cesty z lavice ke dveřím třídy. Trocha didaktiky podpořená vlastním prožitkem účastníků.

Instrukce BYOD
Nic není potřeba

Stupeň školy

Vzdělávací oblast

Prezentace
Příloha Velikost
nmnm.pdf 468.81 KB