AI v medicíně

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

     Umělá inteligence (AI) se uplatňuje také v medicíně. Má veliký potenciál při zlepšování lékařské péče i výsledků léčby: pomáhá číst snímky rentgenové a také z počítačové a magnetické tomografie, vyhodnocuje výsledky laboratorních vyšetření, užívá se ke screeningu diabetické retinopatie(vyhledávaní onemocnění sítnice u diabetiků),  uplatňuje se ve farmacii atd.     

     Originální český produkt Carebot, jenž je schopen s 99% senzitivitou upozornit lékaře na klinicky závažný nález, a to vše v čase o třetinu kratším proti standardnímu čtení RTG snímků a jiných zobrazovacích metod.

     V mamografickém screeningu (vyhledávání onemocnění sekundárních pohlavních znaků žen) se již nyní doporučuje využití AI k podpoře čtení mamografických snímků dvěma nezávislými radiology, tedy v podstatě jako další, třetí čtení.

     Další využití AI a strojového učení v medicíně:

Údaje o diktátu lékaře, přepsané lékařské záznamy, elektronické zdravotní záznamy, využití internetu věcí pro prevenci pádu či monitoring životních funkcí s napojením na chytré telefony, prevence kardiovaskulárních nemocí a odhalení Covidu-19 v raném stádiu díky speciálním hodinkám, využití strojního vidění pro výběr nejlepších embryí nebo konceptu digitálních dvojčat, aplikace AI a hlubokého učení pro neinvazivní a bezbolestný screening sítnice oka za účelem zjištění chronických onemocnění.

     Nástroj pro párování ledvin od živých dárců na základě algoritmu, který z množiny několika desítek dvojic nekompatibilních dárců a příjemců ledvin dokáže vybrat optimální kombinaci transplantací zajišťující nejlepší možný výsledek ve smyslu délky a kvality života pacientů. Projekt je používán v IKEMu v rámci mezinárodního programu výměny ledvin mezi Českou republikou, Izraelem a Rakouskem atd., atd.

 

 

Stupeň školy

Vzdělávací oblast