AI v informatice na 2. stupni — Karty

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Ucelený vzdělávací koncept AI pro informatiku na 2. stupni, který vzniká v rámci Kurikula umělé inteligence pro ZŠ a SŠ, se jmenuje Karty. Jde o celkem 18 karet konceptů AI, které obsahují vysvětlující video, krátkou aktivitu a metodiku. V rámci workshopu si karty představíme a vyzkoušíme si práci s jednou nebo dvěma metodikami. Více info o Kartách zde: https://kurikulum.aidetem.cz/ai-pro-informatiku-na-2-stupni/

Stupeň školy

Vzdělávací oblast