Ach ta data. Kdo se učí od koho? Co se učí o kom?

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Tento kurz reaguje na aktuální vývoj digitálního světa a jeho vliv na zdraví a bezpečnost uživatelů, zejména dětí. Účastníci WS budou podrobněji ve formě pokusů seznámeni s možnostmi, které nabízejí senzory v jejich mobilních zařízeních. Zároveň budou účastníci učeni rozpoznávat potenciální rizika a hrozby, která mohou takto získaná data způsobit v online prostředí. Po absolvování WS budou chápat principy měření senzorů ukrytých v jejich telefonech, data z těchto měření budou umět využít pro sledování fyzikálních jevů i je využít k tvorbě vlastních „chytrých aplikací“. Budou tak napříště opatrnější při schvalování a instalaci aplikací, které se tváří jako „dobří sluhové“, ale (i kdyby se nestaly přímo zlými pány) své služby rozhodně nedělají „zadarmo“.

Instrukce BYOD
jakýkoli mobilní telefon s naistalovanými aplikacemi SPARKvue a phyphox.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast